ยาม ว่าง

 

.. คุณพี่นายน์ ..

โตขึ้นเยอะเลยหล่ะคร่ะ

ตอน ป. 1 เทอม 1 แตกต่างจาก ป. 1 เทอม 2

อย่างลิบลับเลยคร่ะ

มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ช่างสังคมมากขึ้น

อดทน มานะ บากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

( นัง ) ป๊า บอกว่า

ถ้าปีนี้ เป็นปีที่ คุณพี่นายน์ ต้องสอบแข่งขัน

น่าจะสอบได้

เพราะว่า คุณพี่นายน์ นิ่งขึ้น มีสมาธิมากขึ้น

หึ .. หึ .. หึ

 

 ยาม ว่าง

สอบไม่ได้อ่ะ .. ดีแล้ว .. ป๊า

มิฉะนั้น

ดิช้านคงต้องแหกขรี้ตาตื่นไปส่งแต่เช้ามืด ( กว่านี้ )

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

.. ตำราเลี้ยงลูกทั้งหลาย ..

ทั่นว่า

ค ว ร เ ล่ า นิ ท า น ใ ห้ เ ด็ ก ฟั ง ตั้ ง แ ต่ ยั ง เ ล็ ก

เพื่อโน่น .. นี่ .. นั่น

แต่หาก ผปค มิได้ทำอย่างที่ ทั่น ว่า

ทั่น ก้อไม่ได้เอาไม้มาตีตรูด ผปค แต่อย่างใดนะคร่ะ

หึ .. หึ .. หึ

 

 ยาม ว่าง

.. คุณแม่ ..

อ่านนิทานในใจตั้งแต่ คุณพี่นายน์ อยู่ในท้องแล้ว

พอ คุณพี่นายน์ โผล่พ้นพุง

ก้อยังคงอ่านในใจ แล้วหัวเราะคิกคักเหมือนเดิม

คริ .. คริ .. คริ

 

การเล่านิทานให้เด็กฟัง กับ การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

ต่ า ง กั น น ะ ค ร่ ะ

การเล่านิทานให้เด็กฟังไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือ

เพราะอยากให้เด็กเกิดจินตนาการตามสิ่งที่พ่อแม่เล่า

ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ไม่ต้องมีเครื่องมือ

และที่สำคัญ

การเล่านิทานก็เป็นภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาอ่าน

 

.. นิทานภาพ ..

เป็นการช่วยเสริมเพื่อให้เด็กได้เห็นภาพ และเริ่มมีจินตนาการ

 

 ยาม ว่าง

.. สรุปว่า ..

สิ่งที่ คุณแม่ ทำมาตั้งแต่ตั้งครรภ์

ม า น  . .  ช่ า ย  . .  ม่ า ย  . .  ล่ า ย  . .  เ ล้ ย  . .  อ่ า

แฮ่ะ .. แฮ่ะ .. แฮ่ะ

 

ณ ชั้นวางหนังสือ

ไม่มี .. นิทานภาพ .. เลยสักกะเล่มเลยหล่ะคร่ะ

แต่ .. หนังสือภาพ .. อย่างเพียบ !!!

คุณแม่ ก้อเลยจัดไป

เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของลูกร๊าก .. ก

.....

....

...

..

.

 

 ยาม ว่าง

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

สมัย คุณพี่นายน์ อ่ะนะ

มีแต่ หนังสือภาพ ของผู้ใหญ่ให้ดู

คุณแม่ ก้อเกรงว่า

คุณพี่นายน์ จะหมกมุ่น

ก้อเลยซื้อพวกแผ่นหนังตามห้าง 39 บาท

ที่มีตัวการ์ตูนร้องเพลงโน่น นั่น

เปิดบ่อยจน พี่แย ร้องตามได้ แอนด์ คุณพี่นายน์ ใช้เครื่องเล่น DVD จนคล่อง

ตรงตามวัตถุประสงค์ของ คุณแม่ อย่างเป๊ะ

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

พอ คุณแม่ กลับจากที่ทำงาน

หนังตาก้อหนัก

ถึงเวลาพา คุณพี่นายน์ เข้านอน

ก้อร้องเพลงอาโบดาเบ ชุดที่ 1

เป็นผลงานที่ คุณแม่ สร้างสรรค์เอง

เนื้อเพลงมีดังต่อไปนี้

“

เอ่ เอ ลา เอย

น้องนายน์เอย

เป็นเด็กดีนะฮ๊าฟ

เรียนหนังสือเก่ง ๆ

รักพ่อ รักแม่ รักประเทศไทยเอย

”

 

 ยาม ว่าง

ปลูกฝังให้ รักชาติ ตั้งแต่เด็ก

บังคับให้ใส่ เสื้อสีรุ้ง ตั้งแต่เกิด

กั่ก .. กั่ก .. กั่ก

 

หนังสือเล่มแรกของ คุณพี่นายน์ ก้อคือ

ไ ม่ ส บ า ย   ไ ป ห า ห ม อ

 

.. เชื่อว่า ..

เด็ก ๆ ทุกคนต้องร้องไห้เวลาที่ไปฉีดวัคซีน .. ชิมิคร่ะ

ซื้อหนังสือ

ซื้อชุดคุณหมอ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยได้

แต่ .. ช่วยอะไรไม่ได้เล้ย

ฮือ .. ฮือ .. ฮือ

 

ฉีดวัคซีนทีไร

คุณพี่นายน์ ร้องไห้นานมว๊าก .. ก

ต่างกันลิบลับกับ คุณน้องเท็น

ร้องแค่ “ แอ๊ะ ” จบ

 

มันเป็นเรื่อง นิสัยของเด็ก อ่ะคร่ะ

คริ .. คริ .. คริ

 

คุณแม่

เริ่มซื้อหนังสือมาประดับชั้นวางหนังสือเรื่อย ๆ

 

 ยาม ว่าง

แต่ คุณพี่นายน์ ( มัน ) ไม่สนใจจะฟัง

เพราะ อ่าน ให้ฟังไงคร่ะ

 

จนกระทั่ง

มาเจอหนังสือเล่มนี้

มันคือ ห นั ง สื อ ภ าพ คร่ะ

 

 ยาม ว่าง

อ ย่ า ย อ ม ใ ห้ น ก พิ ร า บ ขั บ ร ถ เ ม ล์ เ ป็ น อั น ข า ด

เปิดเล่มมาคนขับรถเมล์ก็ออกมาทักทายกับเด็ก ๆ นิดส์หนึ่ง

และก้อมอบหมายภารกิจเล็ก ๆ

นั่นคือการฝากรถเมล์เอาไว้กับเด็ก ๆ

เพราะตัวเองจะไปทำธุระสักประเดี๋ยว

พร้อมทั้งสั่งว่า

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น

อ ย่ า ย อ ม ใ ห้ น ก พิ ร า บ ขั บ ร ถ เ ม ล์ เ ป็ น อั น ข า ด

ยังไม่ทันขาดคำ

เจ้านกพิราบก็เข้ามาอ้อนขอขับรถเมล์ด้วยวิธีการและคำพูดสารพัด

เทคนิคของหนังสือเล่มนี้ดีมาก ๆ

ให้เด็ก ๆ เข้าใจคำว่า “ไม่” คือ “ไม่”

 

 ยาม ว่าง

ที่นี้ คุณลูก ( S ) เข้าใจมั๊ยคร่ะว่า

การที่ คุณลูก ( S )  ตื้อขอของเล่นเนี่ย .. มันน่ารำคาญขนาดไหน

แง่ง .. แง่ง .. แง่ง

 

ความสนใจในการอ่านของ คุณพี่นายน์

แปรผันตามความพยายามของ คุณแม่

คือ น้อย น้อยมาก น้อยมากที่สุด คร่ะ

เหอ .. เหอ .. เหอ

 

.. ตอน อ. 3 ..

ที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขัน

มีการอ่านจับใจความ แล้วหาคำตอบที่ถูกต้อง

 

.. พบว่า ..

คุณพี่นายน์ โอ้ว หลั่น ล้า อย่างแร๊งส์

เรื่องไหนสนใจ .. ก้อฟัง

เรื่องไหนไม่สนใจ .. ก้อเมิน

 

 ยาม ว่าง

.. พอขึ้น ป. 1 ..

คุณแม่ จึงพบว่า

ไอ้ อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม เนี่ย

มันเป็นของเด็ก ป. 1 เนี่ยหว่า

แล้วเอามาเป็นหนึ่งในวิชาที่ให้เด็ก อ. 3 สอบเนี่ยนะ

บ ร๊ ะ เ จ้ า  ! ! !

 

.. เมื่อตอนเทอม 1 ..

มี วิชาห้องสมุด ทุกวันจันทร์ ด้วยคร่ะ

เข้าห้องสมุดเลือก เพื่อ หนังสือเล่มที่ชอบ

แล้วทำการบ้าน 1 เล่ม

การบ้านที่ว่านี้

ครึ่งเล่มแรก เป็น บันทึกการอ่าน

ครั้งเล่มหลัง เป็น นิทานของฉัน

 

 ยาม ว่าง

กลับมาถึงบ้าน

คุณแม่ ถึงกับเซโรงัง

“ นี่ มั น เ ป็ น ก า ร บ้ า น ข อ งใ ค ร ฟ ร่ ะ เ นี่ ย  ? ? ? ”

 

ก้อเพราะว่าตอนเทอม 1 อ่ะ

คุณพี่นายน์ ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง

เขียนหนังสือก้อยังผิด ๆ ถูก ๆ

ถ้าไม่ใช่ คุณแม่ อ่านให้ฟัง หรือ แต่งนิทานพร้อมสะกดคำให้อ่ะ

ก า ร บ้ า น จ ะ สำ ม ะ เ ร็ จ ไ ด้ จั ง ไ ด๋ ค ร่ ะ  . . .  คุ ณ ค รู ข ร า

 

.. 2 สัปดาห์แรก..

ผ่านไปอย่างทุลักทุเล

หลังจากนั้น คุณแม่ ก้อพบว่า

บันทึกการอ่าน หรือ นิทานของฉัน

หมายความว่า

เลือกหนังสือที่ .. ชอบ

เลือกหน้าที่ .. ใช่

เลือกประโยคที่ .. โดนใจ

แล้วลอกมันลงไป

อยากเขียนครึ่งไหน ก้อเขียนโล๊ด

คุณแม่ ก้อเลยหมดหน้าที่ไปอีกหนึ่ง

ยิ๊บ .. ปี .. ดู๊ว

 

.. เมื่อตอนปิดเทอมที่ผ่านมา ..

ระหว่างรอ น้องน้ำ หาทางกลับบ้าน

คุณแม่ ก้อฉก คุณพี่นายน์ ออกมาทำมาหากินด้วยกัน

แถวที่ทำกิน มีร้านขายหนังสือมือสอง

คุณพี่นายน์

ก้อไปเลือกหนังสือที่อยากได้

แล้วก้อหนังสือ Pop Up สำหรับ คุณน้องเท็น ด้วย

 

หนังสือที่ คุณพี่นายน์ เลือกเป็นของ ค่ายนานมีบุ๊ค คร่ะ

เป็นค่ายที่ คุณแม่ ไม่เคยคิดจะซื้อเข้าบ้านเลย

เนื่องจากเป็นหนังสือการ์ตูนเด็ก ที่มีสาระมว๊าก ..ก

กลัวลูกเมิน แอนด์ เสียดายตังค์

ซื้อ Cheeze อ่าน อัพเดทแฟชั่นดีกว่า

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

 ยาม ว่าง

คุณพี่นายน์

เลือกหนังสือแนววิทยาศาสตร์คร่ะ

ภารกิจพิชิตฝันนักบินอวกาศ .. งี้

โมชิบุกเรือรบ .. งี้

 

“เอาจริง อ่านจริง .. นะ”

“ฮ๊าฟ .. ฟ”

“หนังสือซื้อมาไม่อ่าน .. ( แม่ ) ร้องไห้เลยนะ”

“ฮ๊าฟ .. ฟ”

 

“ถ้านายน์อ่าน แล้วสงสัย ถามแม่ได้ .. ใช่ปะ”

“ใช่ ถามได้”

 

.. น้ำตาแทบร่วง ..

ซึ่งใจที่ คุณพี่นายน์ สนใจอยากอ่านหนังสือด้วยตัวเอง

 

.. พอขึ้นเทอม 2 ..

คุณภาพชีวิตของ คุณแม่ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

คุณพี่นายน์ สามารถอ่านออก เขียนได้

คำไหนไม่เคยเห็น อ่านไม่ออก ก้อไม่สะกด ถาม คุณแม่ เลย

คำไหนไม่เคยเห็น เขียนผิดบ้าง คุณแม่ ก้อช่วยแก้ไขกันไป

 

R กี อ่านว่า กา - กี

มี น R อ่านว่า มี - นา

รา V อ่านว่า รา – วี

D ใจ อ่านว่า ดี – ใจ

.....

....

...

..

.

 

 ยาม ว่าง

อย่างที่บอก

ก้อช่วยแก้ไขกันไป

ฮือ .. ฮือ .. ฮือ

( แกล้งให้ คุณแม่ ขำ ใช่ปะ )

 

อ้าว .. ลืมเล่าไปอีกเรื่อง

ณ ระหว่างรอ น้องน้ำ หาทางกลับบ้าน

คุณแม่ เลยหนีบ คุณพี่นายน์ มาอ่านหนังสือที่ ไฟ ฟ้า ด้วยกัน

 

 ยาม ว่าง

http://www.tmbbank.com/fai-fah/

ที่นี่มีหนังสือของ ค่ายนานมีบุ๊ค อย่างเพียบ

ถูกใจ คุณพี่นายน์ มาก

แต่ที่ คุณพี่นายน์ สนใจคือเล่มนี้

 

 ยาม ว่าง

เ พ ร า ะ ห่ ว ง ถึ ง สั่ ง    เ พ ร า ะ รั ก ถึ ง ส อ น

ภาพประกอบวาดด้วยลายเส้นง่าย .. ง่าย

แต่ละหน้ามีตัวหนังสือนิดหน่อย

ทำให้อ่านง่าย

อ่านแล้วจำได้จนถึงทุกวันนี้

 

คุณแม่ ชอบประโยคนี้

“ น้ อ ง ต้ อ ง เ ค า ร พ พี่   พี่ ต้ อ ง เ สี ย ส ล ะ ใ ห้ น้ อ ง ”

 

แต่ คุณพี่นายน์ บอกว่า

เ มื่ อ พี่ เ บื่ อ   พี่ จ ะ เ สี ย ส ล ะ ใ ห้ น้ อ ง เ อ ง   ไ ม่ ต้ อ ง ม า เ ซ้ า ซี้

 

 ยาม ว่าง

ชะ .. หน๋อย .. แน่

 

เดี๋ยวนี้เวลาไป 7Eleven หรือ ร้านหนังสือ

คุณพี่นายน์ จะเลือกหนังสือที่ชอบ

แล้วยืนอ่านจนกว่าจะพอใจ

ถ้าติดใจ ก้อจะขอให้ซื้อ

ด้วยเหตุผลที่ว่า

“สนุกดี เอาไว้ฝากน้องเท็น”

แต่ถ้าอ่านไปได้หน้า สองหน้า แล้วรู้สึกไม่ปลื้ม

ก้อจะบอกว่า

“เก็บเงินไว้ซื้อฮอลล์ดีกว่า .. แม๊”

 

 ยาม ว่าง

แต่ คุณแม่ ว่า

เหลือเอาไว้ครึ่งหนึ่งไว้เป็นค่าถอนฟันก้อดีนะ .. คุณพี่นายน์

ฮ่า .. ฮ่า .. ฮ่า

 

 ยาม ว่าง

ยามว่าง

คุณพี่นายน์ ก้อจะหยิบโน่นมาอ่าน หยิบนี่มาอ่าน

เห็นอะไรก้ออ่านไปหมด

หนังสือที่ซื้อไว้สมัยเป็นเด็ก ก้อหยิบมาอ่านเอง

ไม่ต้องให้ คุณแม่ อ่านให้ฟังแล้ว

 

 ยาม ว่าง

เข้าห้องสมุดของโรงเรียน

ก้อจะยืมหนังสือ ค่ายนานมีบุ๊ค กลับมาบ้านตลอด

เอามาอ่าน เวลานั่งอึตอนเช้า

( คุณแม่ เสนอไอเดียฆ่าเวลาเองแหละ )

ไม่ได้อ่านเฉพาะภาษาไทย อ่านภาษาอังกฤษด้วย

ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษด้านหลังอีก

คริ .. คริ .. คริ

 

 ยาม ว่าง

เห็น คุณพี่นายน์ อ่านหนังสือ

คุณแม่ ก้อปลื้มใจ

 

กิจกรรมยามว่างของ คุณพี่นายน์ ก้อมีเพิ่มอีกหนึ่ง

นอกเหนือจากไปจาก การดูการ์ตูน

คริ .. คริ .. คริ

 ยาม ว่าง

     Share

<< :: คูณแม๊ .. คร๊ะ :::: จ๊วฟ .. จ๊วฟ :: >>

 

 

 
 

 

:: Full Options ::
:: แฟนฉัน ::
:: สนองนี๊ดส์ ::
:: Fun in the suN ::
:: จ๊วฟ .. จ๊วฟ ::
:: ยาม .. ว่าง::
:: คูณแม๊ .. คร๊ะ ::
:: อาบน้ำกันมั๊ย ::
:: 0 8 9 ::
:: แยกย้าย ::
:: วันการ์ตูนแห่งชาติ ::

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 

เยี่ยม
หลิว   
Fri 9 Mar 2012 11:30 [1]